Biobaza

Biobaza de la ICDCOC Palas Constanţa este locul unde se execută proiectele de cercetare contractate cu diferiţi beneficiari.

Biobaza are un sector pentru creşterea animalelor şi un sector vegetal. În sectorul animal există un efectiv de 3000 ovine din diferite rase şi 206 caprine.

Biobaza dispune de saivane pentru ovine şi caprine, amenajări pentru depozitarea furajelor, utilaje pentru prelucrarea şi prepararea furajelor.

Sectorul vegetal deţine o suprafaţă de 558,1280 ha, maşini şi utilaje agricole necesare producerii şi recoltării furajelor şi un atelier mecanic pentru efectuarea reparaţiilor.

Baza Experimentală Bilciureşti - deţine o suprafaţă de 725 ha şi 307 ovine din rasa Ţurcană.

Baza Experimentală Reghin - deţine o suprafaţă de 250,21 ha ha şi 799 ovine din rasa Ţigaie şi metişi şi 203 caprine.