Informații de interes public

Programul de lucru al ICDCOC PALAS CONSTANŢA : Luni - Vineri între orele 08.00 - 16.00

Accesul la informaţii de interes public
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Normele metodologice de aplicare

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Reclamaţie administrativă I conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Formularul de cerere/Reclamație administrativă poate fi transmis ICDCOC Palas , pe adresa de mail:

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul ICDCOC Palas - VIULET GABRIELA:

ART. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

  1. a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  2. b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  3. c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  4. d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  5. e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  6. f) programele şi strategiile proprii;
  7. g) lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  9. i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1), art. 5.

Persoanele responsabile, care se ocupă cu difuzarea informațiilor publice, la nivelul ICDCOC Palas Constanta, sunt următoarele:

Listă - Informații de interes public

H.G. 675/2016 (11.10.2016)

Strategia anticorupție

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Situația contractelor de achiziție publică (ian-mar 2022)

Raport autoevaluare 2004-2007 (12.03.2008)

Strategia de dezvoltare (17.01.2018)

Propuneri Consiliu Consultativ (2018-2022)

Prelucrare date zilieri

Rapoarte de activitate

Declarații de avere şi interese

Transparența veniturilor salariale

Buget

Bilanț