Scurt istoric

În anul 1897, prin Decizia nr.9173 din 07 octombrie, emisă de Ministerul Agriculturii, Comerţului şi Domeniilor se înfiinţează prima Oierie Sistematică de la noi din ţară „OIERIA NAŢIONALĂ” de la Palas.


La înfiinţare „OIERIA PALAS” avea în administrare din domeniul public suprafaţa de teren de 848,77 ha, suprafaţa destinată în totalitate cercetării din domeniul creşterii oilor.    În cei peste 100 ani de existenţă ai „OIERIEI PALAS” s-au succedat mai multe perioade distincte prin obiectivele şi realizările urmărite în activitatea de cercetare şi producţie.


Istoric