Organizare

Istitutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas – Constanţa, reorganizat prin HG 675/2016, este organizat într-un sector de cercetare şi o biobază la sediul institutului şi trei Baze Experimentale la Reghin, Bilciureşti şi Ruşeţu.

În cadrul sectorului de cercetare există două laboratoare şi anume:

În cadrul celor două laboratoare există grupe de cercetare care participă la realizarea cercetărilor în domeniul reproducţiei şi nutriţiei ovinelor şi caprinelor. Activitatea acestora se desfăşoară în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător pentru abordarea problemelor specifice domeniului.

Cele trei Baze Experimentale funcţionează în cadrul Staţiunilor de Cercetare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor de la Reghin (jud.Mureş), Bilciureşti (jud.Dâmboviţa) şi Ruşeţu (jud.Buzău).

Personal conducere

CV DIRECTOR GENERAL - Radu Raducu

CV DIRECTOR ECONOMIC - Angelescu Maria

CV DIRECTOR TEHNIC - Cutova Nicolae

CV DIRECTOR STIINTIFIC - Vicovan Gabriel

Regulament de Organizare și Functionare (16.03.2017)

Regulament de Ordine Interioară (06.01.2022)

Regulament de Ordine și Functionare a Consiliului Științific (17.05.2018)