Proiecte de cercetare


Proiecte in cadrul Planului Sectorial ADER 2022


ADER 8.1.1

Rezultate Faza I 2019
Rezultate Faza II 2020
Rezultate Faza III 2021
Rezultate Faza IV 2022


ADER 8.1.3

Rezultate Faza I 2019
Rezultate Faza II 2020
Rezultate Faza III 2021
Rezultate Faza IV 2022


ADER 8.1.8

Rezultate Faza I 2019
Rezultate Faza II 2020
Rezultate Faza III 2021
Rezultate Faza IV 2022


Diseminare proiecte de cercetare

Proiecte nationale in cadrul Plan Sectorial al MAPDR


Contract nr. 315 - PS 4.1.1. Crearea unor linii sintetice de ovine necesare in programele de hibridare pentru substituirea raselor specializate
Rezultate 
Contract nr. 316 - PS 4.1.4. Ameliorarea productiei de lapte la populatiile de caprine prin incrucisari cu cele mai bune rase specializate  
Rezultate 
Contract nr. 317 - PS 4.1.6. Ameliorarea productiei de lapte la rasele si populatiile de ovine in diferite zone pedoclimatice
Rezultate 
Contract nr. 318 - PS 4.1.7. Imbunatatirea productiei de carne sub aspect cantitativ si calitativ la rasele si populatiile de ovine si caprine din zona montana si submontana
Rezultate 
Programul – AGRAL - Subprogramul 4 ZOOMED 
Proiect: 4466 - Evaluarea riscurilor la conservarea genetică
a populaţiilor mici de ovine 2004-2006


Obiectivul general al proiectului : Elaborarea programelor de conservare a genofondului a 8 populaţii de ovine aflate în stare critică şi în pericol de dispariţie urmărindu-se păstrarea în dinamica generaţiilor a asemănării genetice cu fondatorii rasei ( populaţii) într-o proporţie cât mai mare şi evitarea creşterii consangvinizării în populaţie cu mai mult de 1 % pe generaţie.

Executanţii proiectului: ICDCOC Palas – coordonator

 Parteneri:

 • SCDCOC Caransebeş
 • SCDCOC Secuieni – Bacău

Cofinanţator : ICDCOC Palas -Constanţa

Rezultate obţinute în cadrul proiectului:

 • S-a efectuat analiza istoriei genetice a populaţiilor luate în studiu din rasele Merinos de Palas, Merinos Australian, Linia de Carne Palas,Linia cu prolificitate ridicată Palas, Ţigaie, Corriedale, Valahă cu coarne în Tirbuşon.
 • S-a stabilit statusul de risc în care se află populaţiile menţionate relevându-se faptul că rasa Merinos de Palas din 12 crescătorii are statusul de populaţie „vulnerabilă” , iar populaţia de la ICDCOC Palas au statusul de „ în pericol de dispariţie”.
 • Rasa Merinos Australian de la ICDCOC Palas are statusul de risc de populaţie „ în stare critică” , la fel populaţiile de la Ţigaie, Corriedale şi Valahă cu coarne în Tirbuşon.
 • Toate populaţiile luate în studiu au un grad ridicat de vulnerabilitate, fiind elaborate pentru fiecare programe de conservare a genofondului cu scopul păstrării în dinamica generaţiilor a asemănării genetice cu fondatorii populaţiei şi pentru evitarea creşterii consangvinizării cu mai mult de 1 % pe generaţie.Programul – AGRAL - Subprogramul 4 ZOOMED

Proiect 4468: Folosirea precoce la reproducţie a tineretului ovin şi caprin 2004-2006


Obiectivul general al proiectului: Intensivizarea reproducţiei la ovine şi caprine prin elaborarea tehnologiei de folosire precoce la reproducţie a tineretului ovin şi caprin mascul şi femel.

Executanţii proiectului: ICDCOC Palas – coordonator

Parteneri:
 • SCDCOC Caransebeş
 • SCDCOC Secuieni – Bacău
 • Crescător particular – Manea Marius Daniel
Cofinanţator : Biobaza ICDCOC Palas -Constanţa

Rezultate obţinute în cadrul proiectului:
 • Intensivizarea reproducţiei la ovine şi caprine prin folosirea precoce la reproducţie a tineretului femel mieluţe şi ieduţe rezultate din fătări timpurii, care realizează la vârsta de 8-10 luni o greutate corporală reprezentând 75 % din cea de adult, intrând astfel în circuitul economic cu 10-12 luni mai devreme decât în mod tradiţional, fără repercursiuni asupra performanţelor productive şi reproductive ulterioare.
 • Stabilirea capacităţii fecundante a materialului seminal provenit de la miorii şi ţapii folosiţi precoce la reproducţie( 7-10 luni) care deşi au avut o cantitate mai mică de spermă, aceasta a avut parametrii normali şi aceştia au manifestat reflexe sexuale corespunzătoare.


Programul – AGRAL - Subprogramul 5 INDAL
Proiect 5454:Tehnologii de obţinere în condiţii ecologice
a laptelui şi cărnii de ovine 2004-2006


Obiectivul general al proiectului: Obţinerea în condiţii ecologice a laptelui şi cărnii de ovine în exploataţii mici şi mijlocii în scopul îmbunătăţirii eficienţei economice şi reducerii cheltuielilor de producţie.

Executanţii proiectului: ICDCOC Palas – coordonator

Parteneri:
 • SCDCOC Caransebeş
 • SCDCOC Secuieni – Bacău
Cofinanţator:
 • Biobaza ICDCOC Palas –Constanţa
 • Crescător particular – Mocanu Costică
Rezultate obţinute în cadrul proiectului:
 • Elaborarea tehnologiei perfecţionate de îngrăşare a mieilor în sistem semiintensiv de 150-160 zile.
 • Elaborarea tehnologiilor perfecţionate de îngrăşare a mieilor în sistem intensiv de 100-120 zile.
 • Obţinerea mieilor hibrizi de primă generaţie F1 prin încrucişarea raselor de carne Texel şi Suffolk cu rasele autohtone Merinos de Palas, Ţigaie şi Ţurcană.
 • Elaborarea tehnologiei optimizate de creştere şi exploatare a ovinelor pentru producţia de lapte.


Proiecte nationale in cadrul programului CEEX—Biotech


Executant: Coordonator ICDCOC Palas, Constanta

Partener: Universitatea Ovidius Constanta

Obiectiv general: Elaborarea unei tehnologii pentru producerea de carcase slabe de ovine prin utilizarea imunomodulării prin imunizare pasivă, ca metodă biotehnologică. Prin această tematică se răspunde politicii agricole naţionale şi cerinţelor Uniunii Europene, astfel încât, ţara noastră să devină partener competitiv pe piaţa Comunităţii Europene cu produse ecologice şi dietetice durabile.
Grad de noutate: Printre metodele mai mult sau mai puţin acceptate de dieticieni şi consumatori (hormonale, chimice) s-ar părea că imunomodularea pasivă răspunde acestui deziderat fiind o metodă biotehnologică neinvazivă asupra sănătăţii animalelor şi omului. Prin obiectivele proiectului se urmăreşte stabilirea momentului optim de sacrificare a animalelor când efectul imunizării este maxim; cercetează mecanismele fiziologice de regresie a depozitelor de grăsime şi eventualele efecte secundare ale imunizării.

Rezultate:
 • Serul policlonal antiadipocitar preparat în laboratorul propriu a influenţat sporul în greutate al mieilor atât în funcţie de doza inoculată cât şi în funcţie de vârsta mieilor în momentul tratamentului.
 • Tratamentul cu ser antigrăsime nu a afectat consumul de furaje al mieilor.
 • Caracterele organoleptice şi fizico-chimice ale cărnii animalelor sacrificate din loturile experimentale şi martor se încadrează în limitele normale ale parametrilor specifici tineretului ovin.
Contract nr. 47 - Asigurarea calitatii si sigurantei alimentare a laptelui de oaie si capra prin imbunatatirea sistemelor de recoltare , conservare si prelucrare.

Contract nr.106 - Utilizarea imunomodularii ca metoda biotehnologica pentru reducerea tesutului adipos in carcasele de ovine.

Contract nr. 12 - Ameliorarea genetica cantitativa si calitativa a productiei de carne la rasele romanesti de ovine pentru alinierea la standardele Uniunii Europene.
Rezultate cercetare

Contract nr. 13 - Tehnologii optimizate pentru hranirea oilor de lapte.
Rezultate cercetare

Contract nr.106 - Utilizarea imunomodularii ca metoda biotehnologica pentru reducerea tesutului adipos in carcasele de ovine.

Contract nr. 146 - Procedee nutritionale innovative pentru stimularea secretiei lactate la oi si capre .
Rezultate cercetare


Proiecte in cadrul Planului Sectorial ADER 2020


ADER 714 - Fundamentarea sprijinului adresat conservarii raselor de ovine si caprine aflate in pericol de abandon, in baza art. 39, alin (5) al Regulamentului (CE) nt. 1689/2005 si realizarea unor rase romanesti de ovine specializate pentru productia de carne, competitive pe piata UE

Director Proiect - Dr. Ing. Zamfir Camelia - Zoia

Rezultate cercetare

ADER 511

Rezultate cercetare faza I
Rezultate cercetare faza II
Rezultate cercetare faza III
Rezultate cercetare faza IV
Rezultate cercetare faza V

ADER 512

Rezultate cercetare faza I
Rezultate cercetare faza II
Rezultate cercetare faza III
Rezultate cercetare faza IV
Rezultate cercetare faza V

ADER 531

Rezultate cercetare faza I
Rezultate cercetare faza II
Rezultate cercetare faza III
Rezultate cercetare faza IV
Rezultate cercetare faza V