Realizari

Cercetarea stiintifica din domeniul cresterii ovinelor si caprinelor a fost orientata spre rezolvarea unor directii prioritare în domeniul ameliorarii genetice a celor 2 specii si a perfectionarii tehnologiilor de crestere, reproductie, hranire si exploatare astfel incat Romania sa-si asigure o dezvoltare durabila care sa-i permita ofertarea pe piata comunitara a unor produse specifice de buna calitate si igienice conform cu normele europene.

Activitatea de cercetare a institutului s-a concretizat in ultimii 20 ani in realizarea a 100 proiecte de cercetare care in urma finalizarii au condus la 91 solutii tehnice si recomandari cu caracter aplicativ reprezentând noi creatii biologice, tehnologii optimizate si metode moderne de crestere a productiilor la ovine si caprine care au fost propuse ca oferta pentru transfer in productie.

Realizari in domeniul geneticii si ameliorarii ovinelor si caprinelor

Realizari in domeniul tehnologiilor de crestere si exploatare a ovinelor si caprinelor